Antiphishing.biz là một dịch vụ an ninh mạng kiểm tra các liên kết ngắn để tìm lừa đảo, vi rút và các mối đe dọa khác. Nếu bạn có công cụ rút ngắn URL của riêng mình, bạn có thể gửi yêu cầu kích hoạt hệ thống bảo vệ này để đảm bảo khả năng phòng thủ trên không gian mạng của khách truy cập. Antiphishing.biz cũng cung cấp thông tin chủ động về mối đe dọa cho các ngân hàng, cửa hàng trực tuyến, chợ, v.v.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Tìm kiếm của Google về l8.nu