Antiphishing.biz és un servei de ciberseguretat que verifica els enllaços curts per detectar pesca, estafa, virus i altres amenaces. Si teniu el vostre propi escurçador d'URL, podeu enviar una sol·licitud per habilitar aquest sistema de protecció per garantir la ciberdefensa dels vostres visitants. Antiphishing.biz també ofereix intel·ligència d'amenaces proactiva per a bancs, botigues en línia, mercats, etc.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Search about l8.nu