Antiphishing.biz ir kiberdrošības pakalpojums, kas pārbauda, ​​vai īsajās saitēs nav pikšķerēšanas, krāpniecības, vīrusu un citu draudu. Ja jums ir savs URL saīsinātājs, varat iesniegt pieprasījumu iespējot šo aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu jūsu apmeklētāju kiberaizsardzību. Antiphishing.biz piedāvā arī proaktīvu draudu izlūkošanu bankām, tiešsaistes veikaliem, tirgiem utt.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Search about urlc.net