Antiphishing.biz är en cybersäkerhetstjänst som kontrollerar korta länkar för nätfiske, bedrägeri, virus och andra hot. Om du har din egen URL-förkortare kan du skicka in en begäran om att aktivera detta skyddssystem för att säkerställa cyberförsvaret av dina besökare. Antiphishing.biz erbjuder även proaktiv hotintelligens för banker, onlinebutiker, marknadsplatser, etc.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google-sökning om urlc.net