Antiphishing.biz er en cybersikkerhedstjeneste, der kontrollerer korte links for phishing, svindel, vira og andre trusler. Hvis du har din egen URL-forkorter, kan du indsende en anmodning om at aktivere dette beskyttelsessystem for at sikre cyberforsvaret af dine besøgende. Antiphishing.biz tilbyder også proaktiv trusselsintelligens til banker, onlinebutikker, markedspladser osv.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google-søgning om l8.nu