Preizkus povezave 'Google Formulieren: maak en analyseer enquêtes, helemaal gratis.' za grožnje kibernetske varnosti
Antiphishing.biz je storitev kibernetske varnosti, ki preverja kratke povezave za lažno predstavljanje, prevaro, viruse in druge grožnje. Če imate lasten skrajšalnik URL-jev, lahko oddate zahtevo, da omogočite ta zaščitni sistem, da zagotovite kibernetsko obrambo vaših obiskovalcev. Antiphishing.biz ponuja tudi proaktivno obveščanje o grožnjah za banke, spletne trgovine, tržnice itd.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link