Antiphishing.biz on kyberturvapalvelu, joka tarkistaa lyhyistä linkeistä tietojenkalastelun, huijauksen, virusten ja muiden uhkien varalta. Jos sinulla on oma URL-lyhentäjäsi, voit lähettää pyynnön ottaa tämä suojajärjestelmä käyttöön vierailijoidesi kyberpuolustuksen varmistamiseksi. Antiphishing.biz tarjoaa myös ennakoivaa uhkatietoa pankeille, verkkokaupoille, markkinapaikoille jne.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Search about short-link.me