Antiphishing.biz is een cyberbeveiligingsservice die korte links controleert op phishing, oplichting, virussen en andere bedreigingen. Als u een eigen URL-verkorter heeft, kunt u een verzoek indienen om dit beveiligingssysteem in te schakelen om de cyberverdediging van uw bezoekers te waarborgen. Antiphishing.biz biedt ook proactieve informatie over bedreigingen voor banken, online winkels, marktplaatsen, enz.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Zoeken over short-link.me