ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 'Google Formulieren: maak en analyseer enquêtes, helemaal gratis.' ಲಿಂಕ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷೆ
Antiphishing.biz ಎಂಬುದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್, ಹಗರಣ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿರು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ URL ಶಾರ್ಟನರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Antiphishing.biz ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link