Antiphishing.biz este un serviciu de securitate cibernetică care verifică linkurile scurte pentru phishing, înșelătorie, viruși și alte amenințări. Dacă aveți propriul dispozitiv de scurtare a adreselor URL, puteți trimite o solicitare pentru a activa acest sistem de protecție pentru a asigura apărarea cibernetică a vizitatorilor dvs. Antiphishing.biz oferă, de asemenea, informații proactive privind amenințările pentru bănci, magazine online, piețe etc.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Căutare pe Google despre l8.nu