Antiphishing.biz este un serviciu de securitate cibernetică care verifică linkurile scurte pentru phishing, înșelătorie, viruși și alte amenințări. Dacă aveți propriul dispozitiv de scurtare a adreselor URL, puteți trimite o solicitare pentru a activa acest sistem de protecție pentru a asigura apărarea cibernetică a vizitatorilor dvs. Antiphishing.biz oferă, de asemenea, informații proactive privind amenințările pentru bănci, magazine online, piețe etc.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Căutare pe Google despre urlc.net