Antiphishing.biz je služba kybernetické bezpečnosti, která kontroluje krátké odkazy na phishing, scam, viry a další hrozby. Máte-li svůj vlastní zkracovač URL, můžete odeslat požadavek na aktivaci tohoto ochranného systému pro zajištění kybernetické obrany vašich návštěvníků. Antiphishing.biz také nabízí proaktivní informace o hrozbách pro banky, internetové obchody, tržiště atd.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Vyhledávání Google o urlc.net