Antiphishing.biz to usługa bezpieczeństwa cybernetycznego, która sprawdza krótkie linki pod kątem phishingu, oszustw, wirusów i innych zagrożeń. Jeśli masz własny skracacz adresów URL, możesz przesłać prośbę o włączenie tego systemu ochrony w celu zapewnienia cyberobrony odwiedzających. Antiphishing.biz oferuje również proaktywną analizę zagrożeń dla banków, sklepów internetowych, rynków itp.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Wyszukiwarka Google o short-link.me