Antiphishing.biz е услуга за киберсигурност, която проверява кратките връзки за фишинг, измами, вируси и други заплахи. Ако имате свой собствен инструмент за съкращаване на URL адреси, можете да подадете заявка за активиране на тази система за защита, за да осигурите кибер защитата на вашите посетители. Antiphishing.biz също така предлага проактивно разузнаване за заплахи за банки, онлайн магазини, пазари и др.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Search about short-link.me