Το Antiphishing.biz είναι μια υπηρεσία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που ελέγχει σύντομους συνδέσμους για phishing, απάτη, ιούς και άλλες απειλές. Εάν διαθέτετε το δικό σας πρόγραμμα συντόμευσης διεύθυνσης URL, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα για να ενεργοποιήσετε αυτό το σύστημα προστασίας για να διασφαλίσει την άμυνα στον κυβερνοχώρο των επισκεπτών σας. Το Antiphishing.biz προσφέρει επίσης προληπτική ευφυΐα απειλών για τράπεζες, ηλεκτρονικά καταστήματα, αγορές κ.λπ.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Αναζήτηση στο Google σχετικά με το short-link.me