Test linku „https://ia801504.us.archive.org/28/items/20220131_20220131_0826/%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AF.pdf” pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego
Antiphishing.biz to usługa bezpieczeństwa cybernetycznego, która sprawdza krótkie linki pod kątem phishingu, oszustw, wirusów i innych zagrożeń. Jeśli masz własny skracacz adresów URL, możesz przesłać prośbę o włączenie tego systemu ochrony w celu zapewnienia cyberobrony odwiedzających. Antiphishing.biz oferuje również proaktywną analizę zagrożeń dla banków, sklepów internetowych, rynków itp.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Wyszukiwarka Google o Shortest.link