ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 'https://ia801504.us.archive.org/28/items/20220131_20220131_0826/%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AF.pdf' ಲಿಂಕ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷೆ
Antiphishing.biz ಎಂಬುದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್, ಹಗರಣ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿರು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ URL ಶಾರ್ಟನರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Antiphishing.biz ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link