Тест везе 'https://ia601403.us.archive.org/17/items/20220203_20220203_0836/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.pdf' на претње са сајбер безбедности
Antiphishing.biz је услуга сајбер безбедности која проверава кратке везе на пхисхинг, преваре, вирусе и друге претње. Ако имате сопствени скраћивач УРЛ-ова, можете да поднесете захтев да омогућите овај систем заштите како бисте обезбедили сајбер одбрану ваших посетилаца. Antiphishing.biz такође нуди проактивне обавештајне податке о претњама за банке, онлајн продавнице, пијаце итд.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link