Preizkus povezave 'https://ia601403.us.archive.org/17/items/20220203_20220203_0836/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.pdf' za grožnje kibernetske varnosti
Antiphishing.biz je storitev kibernetske varnosti, ki preverja kratke povezave za lažno predstavljanje, prevaro, viruse in druge grožnje. Če imate lasten skrajšalnik URL-jev, lahko oddate zahtevo, da omogočite ta zaščitni sistem, da zagotovite kibernetsko obrambo vaših obiskovalcev. Antiphishing.biz ponuja tudi proaktivno obveščanje o grožnjah za banke, spletne trgovine, tržnice itd.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link