Test linku „https://ia601404.us.archive.org/26/items/20220125_20220125_1342/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A.pdf” pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego
Antiphishing.biz to usługa bezpieczeństwa cybernetycznego, która sprawdza krótkie linki pod kątem phishingu, oszustw, wirusów i innych zagrożeń. Jeśli masz własny skracacz adresów URL, możesz przesłać prośbę o włączenie tego systemu ochrony w celu zapewnienia cyberobrony odwiedzających. Antiphishing.biz oferuje również proaktywną analizę zagrożeń dla banków, sklepów internetowych, rynków itp.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Wyszukiwarka Google o Shortest.link