Test odkazu 'https://ia601404.us.archive.org/26/items/20220125_20220125_1342/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A.pdf' na hrozby kybernetické bezpečnosti.
Antiphishing.biz je služba kybernetické bezpečnosti, která kontroluje krátké odkazy na phishing, scam, viry a další hrozby. Máte-li svůj vlastní zkracovač URL, můžete odeslat požadavek na aktivaci tohoto ochranného systému pro zajištění kybernetické obrany vašich návštěvníků. Antiphishing.biz také nabízí proaktivní informace o hrozbách pro banky, internetové obchody, tržiště atd.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Vyhledávání Google o Shortest.link