Antiphishing.biz je služba kybernetickej bezpečnosti, ktorá kontroluje krátke odkazy na phishing, podvody, vírusy a iné hrozby. Ak máte vlastný skracovač adries URL, môžete odoslať žiadosť o aktiváciu tohto ochranného systému a zabezpečiť tak kybernetickú obranu vašich návštevníkov. Antiphishing.biz tiež ponúka proaktívne spravodajstvo o hrozbách pre banky, online obchody, trhoviská atď.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Vyhľadávanie Google o short-link.me