Test av lenken 'https://ia804509.us.archive.org/34/items/20210822_20210822_0803/%D9%84%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf' for trusler mot cybersikkerhet.
Antiphishing.biz er en cybersikkerhetstjeneste som sjekker korte lenker for phishing, svindel, virus og andre trusler. Hvis du har din egen URL-forkorter, kan du sende inn en forespørsel om å aktivere dette beskyttelsessystemet for å sikre cyberforsvaret til de besøkende. Antiphishing.biz tilbyr også proaktiv trusselintelligens for banker, nettbutikker, markedsplasser osv.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Søk om Shortest.link