DPD phishing page in Czech detected

Content of the phishing page:

Potvrzení o zaplacení kupujícím

Informace o objednávce
zadni tlumic na mercedes w221
Kávovar Nespresso NOVÝ
Cena
2999 CZK
Množství
1
Způsob platby
platba na účet

Informace o doručení
Adresa

Nárokovaná částka:
2999 CZK
Dodávka:
hradí kupující

Získat peníze
Příjem platby je bezpečný
Kliknutím na tlačítko „Získat peníze“ souhlasíte s podmínkami online služby „Bezpečná nabídka“

Translation of the phishing page:

Confirmation of payment by the buyer

Information about order
rear shock absorber for mercedes w221
Nespresso coffee machine NEW
Price
2999 CZK
Amount
1
Method of payment
payment on account

Delivery information
Address

Amount claimed:
2999 CZK
Delivery:
paid by the buyer

Get money
Receiving payment is secure
By clicking the “Get Money” button, you agree to the terms of the “Safe Offer” online service